ДИАГНОСТИКА

Ние, от “Електрофикс“ ООД вярваме, че правилната диагностика може да спести множество проблеми в последствие и да превантира погрешно взети решения, които да костват време и пари на собствениците.
Точно за това, осигуряваме детайлна диагностика на цялостната електрическа инсталация във вашия дом или офис, като даваме и препоръки за най-оптимално и бързо справяне с проблема.
Нашите електротехници разполагат с техника, която да открие всеки проблем свързан с електрозахранването на една сграда.

Диагностиката включва:

  • Проверка на цялостната електрическа инсталация.
  • Проверка на слаботоковата система.
  • Проверка на ел.табла и свързаната с тях система.
  • Проверка на цялото окабеляване в помещението и сградата.