УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

В паркове и улици, където няма електрозахранване,“Електрофикс“ ООД извършва изграждане на осветителна инсталация в т.н автономно осветление. То може да бъде изградено с централна или със собствена фотоволтаична система.

Цялостната система може да бъде автоматизирана (да светва и изключва автоматично) или да бъде конфигурирана така, че различните осветителни тела да светят по различно време.

Свържете се с нас и нашите техници ще предложат най-правилното за вас електрорешение.

  • Цялостна осветителна инсталация.
  • Пълна или частична автоматизация.
  • Индивидуални решения.