ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Зелената енергия набира все по-голяма популярност, не само по света, а и у нас. Според проучвания се очаква потреблението на електричество от възобновяеми източници на енергия да достигне своя пик в следващите до 10-15 години. По света големите соларни паркове са обичайна гледка, а в страната ни са все по-често срещани предприемачите, които смело и отговорно инвестират в такъв вид енергия.

Фотоволтаичните системи могат да бъдат използвани за производство на електричество, необходимо за малки и големи производства, жилищни сгради, полеви станции, магазини и дори цели градове.

Този вид системи обикновено се класифицира според функционалните и експлоатационни изисквания, конфигурациите на компонентите и свързването на оборудването с други източници на енергия и електрически товари.
Електрофикс ООД предлага услуги по проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични системи.

Основно те се делят на:
• Монокристални фотоволтаични панели – произвеждат се по най-сложен начин, в сравнение с останалите видове. Това е и причината тяхната цена да бъде по-висока. Коефициентът им на полезно действие при директно слънцегреене е най-висок, предвид технологията за направата им, при която се използва най-висок клас силиций. Препоръчват се в случаите, когато на зададена площ е необходимо инсталирането на максимално висока мощност.
• Поликристални фотоволтаични панели – с минимално по-нисък Коефициент на полезно действие и с по-ниски разходи за производство, поликристалните панели се избират заради доброто съотношение качество/цена. Процесът по направата им е значително по-лесен от този при монокристалните панели, което е и причина за по-ниската им пазарна цена. Продуктивни са в облачно време, когато светлината се генерира от различни посоки.
• Тънкослойни фотоволтаични панели – технологията за производство се различава от тази при монокристалните и поликристалните панели. Нанася се тънък слой силиций върху повърхност, която най-често е стъкло. Производството им е лесно, а пазарната цена е най-ниската, в сравнение с останалите видове. Коефициентът на полезно действие при тънкослойните панели също е най-нисък. Намират голямо приложение при фасадните инсталации.
Експлоатационният живот на една соларна система може да продължи до 25-30 години. Важно е да се обмисли добре какво ще бъде нейното приложение, за да се направи възможно най-добрият избор кой от видовете би бил подходящ.

Ако и вие сте от клиентите ни, залагащи на екологичната и чиста енергия, ако сте впечатлени, че инвестицията в тези системи се възвръща само за няколко години и ако смятате, че бихте желали да станете част от глобалната промяна, то свържете с нас, за обсъдим вашия конкретен проект и да ви дадем възможно най-доброто решение!
Екипът на Електрофикс ООД е на разположение всеки делничен ден между 8 и 17 часа.

Услуги, Предлагани От Нас

Електроинсталации

Изграждане на електрически инсталации в жилищни, промишлени, търговски и офис сгради

Улично и парково осветление

Електрофикс извършва изграждане на осветителна инсталация в т.н автономно осветление

Електроремонти

Неподдържаната или неремонтираната на време електроинсталация може да бъде опасна.

Диагностика

Детайлна диагностика на цялостната електрическата инсталация във вашия дом или офис